Advokát

poskytované právní služby

Advokátní kancelář JUDr. Věry Škvorové, Ph.D. poskytuje právní služby fyzickým i právnickým osobám v širokém spektru platného práva soukromého i práva veřejného. Zaměření poskytovaných právních služeb je dáno na právo občanské, právo rodinné, právo trestní a právo správní.

Úzkou specializací jsou případy s mezinárodním prvkem (rozvody, péče o nezletilé, výživné, tzv. mezinárodní únosy dětí), náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti.

Pro zajištění komplexních právních služeb kancelář nabízí zajištění servisu v podobě ověřování podpisů a úschov peněžních prostředků.

Mediace

zapsaný mediátor

Nevyzpytatelnost soudních sporů z hlediska časového, finančního i lidského dopadu na vztahy a jednotlivce, umocňuje v současné době význam mediace. Hledat řešení problému, nemusí totiž automaticky znamenat soupeření a nutné přijetí výsledku daného rozhodovací autoritou.

Mediace, je  forma řešení sporů, bez nutnosti dostavit se k soudu.  Je to cesta k nalezení dohody za pomoci kvalifikovaného odborníka – mediátora.  Zákonný rámec mediace je dán zákonem o mediaci  č. 202/2012 Sb., v platném znění.

JUDr. Věra Škvorová, Ph.D., je  kvalifikovaným odborníkem v oblasti poskytování mediační služby.

více o mediaci

Kontaktní formulář