Advokát - HP text

Advokátní kancelář JUDr. Věry Škvorové, Ph.D. poskytuje právní služby fyzickým i právnickým osobám v širokém spektru platného práva soukromého i práva veřejného. Zaměření poskytovaných právních služeb je dáno na právo občanské, právo rodinné, právo trestní a právo správní.

Úzkou specializací jsou případy s mezinárodním prvkem (rozvody, péče o nezletilé, výživné, tzv. mezinárodní únosy dětí), náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti.

Pro zajištění komplexních právních služeb kancelář nabízí zajištění servisu v podobě ověřování podpisů a úschov peněžních prostředků.

Kontaktní formulář