Mediace - HP text

Nevyzpytatelnost soudních sporů z hlediska časového, finančního i lidského dopadu na vztahy a jednotlivce, umocňuje v současné době význam mediace. Hledat řešení problému, nemusí totiž automaticky znamenat soupeření a nutné přijetí výsledku daného rozhodovací autoritou.

Mediace, je  forma řešení sporů, bez nutnosti dostavit se k soudu.  Je to cesta k nalezení dohody za pomoci kvalifikovaného odborníka – mediátora.  Zákonný rámec mediace je dán zákonem o mediaci  č. 202/2012 Sb., v platném znění.

JUDr. Věra Škvorová, Ph.D., je  kvalifikovaným odborníkem v oblasti poskytování mediační služby.

Kontaktní formulář